Pomniki Rzeszów - Szlakiem rzeszowskich pomników

Lubię to
1
Super
1
Wow
0
Lubię to
|
2
2
Czas czytania: 12 min
Aktualizacja: 2023-07-29
Rzeszów
pomniki rzeszów fot. rzeszowpodkarpackie.com ⁄ materiały własne

Pomniki znajdujące się w Rzeszowie, to wyraz patriotyzmu lokalnego, pamięci i szacunku wobec tych, którzy niesłusznie polegli w starciu z nierównym wrogiem. To wyraz hołdu wobec cierpienia z jakim musieli zmagać się nasi przodkowie, a także oznaka wdzięczności za bohaterską postawę osób, którzy często oddawali życie walcząc o wolność i dobro wszystkich Polaków. Znajdują się również w Rzeszowie pomniki niezwiązane z wojną czy ludzką tragedią, a każdy z nich ma swoją unikalną historię, którą opowiada swoją obecnością na rzeszowskich ulicach, skwerach i parkach. Wyruszmy dziś szlakiem po rzeszowskich pomnikach poznając historię każdego z nich.

Posiadasz obiekt noclegowy na Podkarpaciu?

Dodaj go do bazy serwisu Rzeszów Podkarpackie.

Pomnik Grunwaldu

Przy skrzyżowaniu ulica Jana Pawła II i ul. Budziwojskiej znajduje się Pomnik Grunwaldu zbudowany na 500-tną rocznicę Bitwy pod Grunwaldem, czyli w 1910 roku. Rocznica ta stanowiła dla Polaków silny impuls do wyrażania swojego patriotyzmu co zaowocowało stworzeniem niniejszego pomnika.

Na usypanym z ziemi kopcu postawiono cokół z kolumną, na której znajduje się korona a na niej orzeł ze wzniesionymi skrzydłami. Pomnik projektował inżynier z Boguchwały Klaudiusz Angerman, natomiast wykonany został przez warsztat Janika z Rzeszowa.

Pomnik Powstańców Styczniowych

Pomnik Powstańców Styczniowych znajduje się na terenie Starego Cmentarza w Rzeszowie przy ul. Targowej, we wschodniej jego części. Celem wzniesienia tego pomnika była chęć uczczenia poległych za ojczyznę.

Pomnik Powstańców Styczniowych powstał w 1886 roku jako wysoki, kamienny kopiec z herbem Polski, krzyżem i orłem u podstawy oraz inskrypcjami.

Według sygnatury u podstawy pomnika, jego wykonawcą był rzeźbiarz z Tarnowa Jan Czuba. Działał on także w Rzeszowie mając swój udział w powstawaniu kapliczek i tworzeniu sztuki sepulkralnej.

Pomnik Adama Mickiewicza

Pomnik Adama Mickiewicza w Rzeszowie znajduje się na rogu niewielkiego parku obok dawnego szpitala założonego przez Mikołaja Spytka-Ligęzę w XVII wieku dla ubogich. Dlatego też imieniem poety nazwano ulicę łącząca Rynek Starego Miasta wraz z kościołem świętego Ducha i placem, gdzie znajduje się pomnik.

Uroczyste odsłonięcie pierwszego pomnika miało miejsce 26 listopada 1892 roku. Był on dziełem Stanisława Romana Lewandowskiego – znanego rzeźbiarza, który ówczesny pomnik wykonał z kamienia. Pomnik ustawiony był na niewielkim cokole, na którym z mosiężnych liter zamieszczono napis „Adam Mickiewicz”, a tuż pod nim znajdowała się tablica marmurowa z napisem: „Ja kocham cały Naród”.

Pierwotny pomnik wyburzony został przez Niemców w 1940 roku, w nocy z 23/24 października. Szczątki starego pomnika wrzucono do bagna nad Wisłokiem, a w miejscu gdzie stał posiano trawę. Elementem który się zachował jest mosiężny napis przechowywany obecnie w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

Aktualnie znajdujący się tam pomnik postawiony został w 1986 roku jako dzieło Krzysztofa Brzuzana – artysty rzeźbiarza.

Pomnik Tadeusza Kościuszki

Kiedy w latach 90-tych XX wieku zmieniono nazwę ul. Farnej na ul. Tadeusza Kościuszki, uczestnicy walk o niepodległość wraz z uczestnikami Powstania Listopadowego wystąpili o utworzenie w Rzeszowie pomnika Tadeusza Kościuszki. Stworzono w tym celu Komitet Budowy Pomnika, na którego czele stanął wieloletni burmistrz Rzeszowa, działacz niepodległościowy z czasów Powstania Styczniowego i Wiosny Ludów – Wiktor Zbyszewski. Po śmierci Zbyszewskiego zastąpił go Ignacy Kinel, były uczestnik Powstania Styczniowego. W 23 osobowym komitecie na którego czele stał Kinel znajdowały się osoby piastujące wysokie pozycję w ówczesnym Rzeszowie.

Po zebraniu środków potrzebnych na budowę pomnika ogłoszono konkurs wśród rzeźbiarzy, w trakcie którego wybrano projekt Michała Kopala z Krakowa – artysty rzeźbiarza.

Pomnik został odsłonięty uroczyście dnia 26 czerwca 1898 roku w obecności znaczących osób z dużej części Galicji. Został on wyburzony przez Niemców nocą 23/24 sierpnia 1940 roku, a potłuczone szczątki wrzucone zostały do bagna nad Wisłokiem. Miejsce na Rynku po pomniku zabrukowano.

Był to drugi z kolei pomnik Kościuszki jaki postawiony został na terenie aktualnej Polski. Pierwszy wzniesiono w Zamku Kamieniec na 100 letnią rocznice insurekcji kościuszkowskiej.

Pierwszy pomnik Kościuszki znajdujący się w Rzeszowie przedstawiał postać o nienaturalnej wielkości wspierającą się nogą na lufie działa, w prawej dłoni trzymając szablę, w lewej zaś rogatywkę. U podstawy cokołu zamieszczono orła wznoszącego swoje skrzydła do lotu oraz napisy: „Racławice” i „Tadeusz Kościuszko”. Pierwszy pomnik miał wysokość 6,5 m i w całości był wykonany z pińczowskiego piaskowca i odgrywał ważną role w życiu polityczno-społecznym miasta.

W 200-tną rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki, aby upamiętnić miejsce po zburzonym przez Niemców pomniku, wmurowano w górną część kamienicy numer 6 znajdującą się w Rynku, tablicę przypominająca o dawnym pomniku zasłużonego Polaka.

Aktualnie znajdujący się w Rzeszowie pomnik Tadeusza Kościuszki wykonano z ciemnego brązu. Uroczyste odsłonięcie miało miejsce 15 października 1980 roku.

Figura Matki Boskiej Królowej Polski

Na początku XX wieku w Polsce swoje postawy patriotyczne manifestowano także przez stawianie figur związanych z kultem chrześcijańskim. Zalicza się do nich figura znajdująca się przy zespole Krajowej Niższej Szkoły Rolniczej w Miłocinie. Zbudowana została w 1926 roku na kamiennym kopcu dla uczczenia pamięci poległych uczniów Szkoły Rolniczej, którzy w obronie kraju zginęli (1914 - 1920).

Pomnik żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów

Nieopodal Zamku Lubomirskich na placu Armii Krajowej w Rzeszowie, w listopadzie 2001 roku, odsłonięty i poświęcony został Pomnik żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów.

Pomnik zbudowany jest z dwóch olbrzymich bloków granitowych połączonych kotwicą w kształcie litery P. Do prawej ściany granitowego pomnika przytwierdzone zostały, w górnej części – krzyż katolicki, z dołu – napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, a poniżej umieszczony został kamień węgielny poświęcony przez Jana Pawła II 15 czerwca 1999 roku w Krakowie podczas jednej ze swoich pielgrzymek do Polski.

Na lewej ścianie pomnik przypięty jest wojskowy Orzeł z 1939 roku. W dolnej zaś części widnieje napis: „Pamięci żołnierzy AK Podokręgu Rzeszów”.

Pomnik został zaprojektowany przez Magdalenę Madej-Dachnowicz.

Pomnik płk. Leopolda Lisa-Kuli

W 1932 roku dnia 18 września odsłonięto pierwszy w Rzeszowie pomnik Leopolda Lisa-Kuli. Uroczystość tę uświetniał swoja obecnością sam prezydent Polski Ignacy Mościcki. Stworzenia tego pomnika podjął się jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy okresu międzywojennego – Edward Witting. Projekt figury zrealizowano wraz z bratem Leopolda Leonem Kulą, który pozował w czasie jego wykonywania.

Postument do postaci Leopolda wykonano z kształcie graniastosłupa z jasnego sjenitu, który znajdował się na betonowym cokole. Postać przedstawiała pułkownika wyciągającego szablę z pochwy . Postument posiadał także tablicę z streszczonym życiorysem bohatera. Od czasu kiedy został oficjalnie odsłonięty, przejął niejako rolę pomnika Tadeusza Kościuszki, gdyż właśnie tutaj przeniosły się wszelkie uroczystości i defilady.

Pomnik ten został przez Niemców rozebrany w nocy 10/22 kwietnia 1940 roku a postać pułkownika przetopiona. Zachowała się jedynie głowa, która przechowywana jest w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Pergaminowy dokument erekcyjny znajduje się w fundamentach pomnika w cynowej puszcze i jest to dokument założenia pomnika.

1 marca 1989 roku założono Komitet Obywatelski Odbudowy Pomnika. Założenie było takie, aby forma i miejsce odpowiadały tym sprzed zniszczenia. Głową komitetu został Krzysztof Woźniak. Model gipsowy wykonali artyści z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (ASP). Natomiast końcowy odlew wykonano na WSK w Rzeszowie. Wysokość odlewu wynosi 3,5 m i waży 1,5 t.

Uroczyste odsłonięcie nowego pomnika odbyło się w 1992 roku w obecności orkiestry, kompanii honorowej i młodzieży należącej do Związku Strzeleckiego. Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali żołnierze legionów Polski Wojciech Jarecki i Józef Flisiński, natomiast postument poświęcił ks. Bp Kazimierz Górny.

Pomnik rozstrzelanych na Staroniwie

1 czerwca 1943 roku w ówczesnej wsi Staroniwa (dziś dzielnica Rzeszowa) Niemcy rozstrzelali 44 osoby w wieku od 16 do 53 lat, jako odwet za uszkodzenie stacji transformatorowej w okolicach ul. Bohaterów, przez żołnierzy KEDYW-u - oddziału Armii Krajowej.

Nad ranem oddział Niemców zmusił mieszkańców Staroniwy do opuszczenia swoich domów, po czym strzałem w tył głowy dokonano egzekucji na 44 osobach.

To tragiczne wydarzenie upamiętnia pomnik znajdujący się przy ul. Bohaterów.

Pomnik gen. Władysława Sikorskiego

Znajdujący się w parku Jedności Polonii z Macierzą pomnik gen. Władysława Sikorskiego jest pierwszym pomnikiem poświęconym postaci generała w III Rzeczypospolitej. Jego waga to 3,5 t a wys. 4,6 m.

Budowa tego pomnika zainicjowana została przez Stowarzyszenie Pamięci gen. Sikorskiego, której prezesem był dawny kierowca gen. Sikorskiego – Kazimierz Sowa. Środki pozyskane na budowę tego pomnika w głównej mierze pochodziły z fundacji.

W 1988 roku, w celu wybrania formy rzeźbiarskiej pomnika ogłoszono konkurs, w którym pierwszą nagrodę otrzymał krakowski artysta rzeźbiarz – Wiesław Bielak. Wykonywał on także model rzeźby pomnika w skali 1:1. Aranżacja otoczenia wraz z projektem architektonicznym tworzyła grupa inżynierów architektów z Miejskiego Biura Planowania Przestrzennego. Realizacją odlewu zajęła się Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego z Rzeszowa.

Pomnik gen. Sikorskiego to rzeźba stojąca na cokole, przedstawiające jego postać jako wodza i męża stanu. W dolnej części rzeźby znajdują się 3 postacie żołnierzy reprezentujący różne formacje Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W bocznej części orzeł w koronie gotowy do walki.

Pomnik Juliusza Słowackiego

Pomnik Juliusza Słowackiego znajdujący się w Ogrodzie Miejskim im. Solidarności, to w Polsce pomnik poety, który odsłonięty został 16 października 2002 roku. Początkowo znajdował się obok Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. Jana Pawła II, aktualnie mieści się w centralnej części parku.

Zgodnie z pomysłem uczennicy rzeszowskiego Liceum Plastycznego, projektantem rzeźby został Piotr Kida. Rzeźbę postawiono na betonowym prostopadłościanie, na którym zamocowano tablicę z brązu z cytatem wprost z wiersza poety, zgodnie z którą przepowiedziany został tron papieski dla Słowianina.

Trochę historii:

Pomysł na budowę pomnika Słowackiego kiełkował już na początku XX wieku, w związku ze zbliżającą się setną rocznicą urodzin wieszcza, przypadającą na 1909 rok. W początkowych planach miał on stanąć w parku Miejskim przy ul. Dąbrowskiego (tam gdzie znajduje się obecnie). Jednak stworzono wówczas jedynie cokół wraz z kamieniem węgielnym pod jego budowę. W 1909 roku towarzystwa społeczno-kulturalne działające wówczas w Rzeszowie zainicjowały stworzenie tablicy pamiątkowej na cześć Słowackiego, którą wmurowano w elewację ratusza od strony zachodniej. Wtedy też zmieniono nazwę ulicy sąsiadującej z tą częścią ratusza z ul. Różanki na ul. Słowackiego.

Pamiątkowa tablica wykonana jest z czarnego granitu i przedstawia napis: „Juliuszowi Słowackiemu w setną rocznicę urodzin rodacy 1909”. Na górze tablicy zamontowano brązową plakietkę z popiersiem zaprojektowaną przez Jana Nowaka.

Tablica została zdemontowana w sierpniu 1940 roku przez Niemców. Wróciła na swoje miejsce po zakończeniu II wojny światowej.

Pomnik Czynu Rewolucyjnego

Pomnik Czynu Rewolucyjnego zwany także Pomnikiem Walk Rewolucyjnych, to najsławniejszy rzeszowski pomnik. Historia jego powstawania zaczyna się w 1967 roku i trwa przez 7 lat.

Pomnik ten wzniesiony został dla uczczenia czynów rewolucyjnych na Ziemiach Rzeszowskich. Wiąże się z nim bardzo ciekawa historia, o której pisaliśmy w artykule Pomnik Czynu Rewolucyjnego.

Pomnik Poległych przy ul. Partyzantów

Pomnik Poległych zwany również pomnikiem 10-ciu rąk znajduje się w Rzeszowie na osiedlu 100-lecia na końcu ulicy Partyzantów, przy zakręcie, pod jesionami.

Pomnik ten upamiętnia dramat 10-ciu mężczyzn, którzy w okresie okupacji zostali rozstrzelani przez hitlerowców na rogu ulic Partyzantów i Sienkiewicza. Wydarzenie to miało miejsce w godzinach popołudniowych, 11 lutego 1944 roku i było odwetem za rozbrojenie niemieckiego żołnierza jednostki Luftwaffe stacjonującej w dworskim parku przez polskich żołnierzy Armii Krajowej (AK).

Zakładników przywieziono z Zamku Lubomirskich, gdzie znajdowało się wtedy więzienie. Kazano im się ustawić przy rowie nieopodal pałacu Jędrzejowiczów, po czym wszystkich rozstrzelali. Niektórzy ze skazańców w trakcie egzekucji krzyczeli: „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Poniżej lista zamordowanych skazańców:

 • Teodor Budzisz
 • Stanisław Biesiadecki
 • Zygmunt Sanecznik
 • Bolesław Kotela
 • Bogusław Zieliński
 • Józef Posłuszny
 • Leopold Śliwa
 • Stanisław Augustyn
 • Henryk Chmielarski
 • Bolesław Stanek

Ciała zamordowanych jeszcze przez 2 dni leżały w rowie. Dopiero trzeciego dnia Niemcy zakopali je na Czekaju – żydowskim kirkucie.

15 września 1944 roku, zaraz po wyzwoleniu, zwłoki mężczyzn poddano ekshumacji i następnie przetransportowano na Pobitno.

Gdy tylko Niemcy zostali wypędzeni z Polski, postanowiono upamiętnić to miejsce w godny sposób, aby oddać hołd poległym. W tym celu Jan Robak – społecznik i patriota, zainicjował postawienie dużego żelaznego krzyża na skarpie, pomalowanego na kolor jasnobrązowy. Krzyż został odsłonięty i poświęcony dnia 18 maja 1947 roku przez ks. Władysława Wardęgę.

Jednak z czasem stwierdzono, że dla upamiętnienia tych strasznych wydarzeń, należałoby zaprojektować i postawić pomnik nawiązujący wyglądem do ówczesnych wydarzeń. Aby następne pokolenia nie zapominały o tym co wydarzyło się niedaleko Pałacu Jędrzejowiczów na obecnym osiedlu 1000-lecia.

Dlatego zawiązano Komitet Budowy Pomnika, któremu przewodniczył Jan Robak. Przygotowany projekt okazałego monumentu zatwierdzony został w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Rzeszowie, po czym zaczęto zbiórkę metalu potrzebnego do wykonania odlewu.

Po zebraniu potrzebnej ilości materiału, zaangażowano w prace uczniów Szkoły Ślusarskiej PKP, która robiła pustaki oraz Władysława Grzybka, dzięki któremu wzniesienie nowego krzyża i dziesięciu słupów zostało sprawnie przeprowadzone.

Wcześniejszy, żelazny krzyż przeniesiono na staromiejski cmentarz.

Komunistycznej władzy jaka wówczas panowała, nie podobało się, że krzyż stanowi główny element pomnika, dlatego prace nad pomnikiem zostały wstrzymane w kwietniu 1949 roku.

Rok później władze administracyjne zdecydowały, że pomnik ma być rozebrany do samych fundamentów. Autor wraz z wykonawcą pomnika byli przez pewien okres był szykanowani przez władze partyjne, jednak różnego rodzaju interwencje zapobiegły, aby decyzja władz miała wiążące skutki i pomnik udało się zachować.

Pomnik płk. Łukasza Cieplińskiego i sześciu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN

Płk. Łukasz Ciepliński to postać silnie związana z walkami Polaków z komunistycznym reżimem, stał się on symbolem tych walk po zakończeniu II wojny światowej.

Pomnik upamiętniający jego postać i działania związane z zaangażowaniem w konspirację antykomunistyczną, sfałszowany proces i okrutne śledztwo, odsłonięty został 17 listopada 2013 roku przy zbiegu alei Cieplińskiego i ul. Zygmuntowskiej.

Przy pomniku Łukasza Cieplińskiego znajduje się sześć popiersi przedstawiających członków IV zarządu WiN. Członkowie ci zginęli razem z Łukaszem Cieplińskim 1 marca 1951 roku.

Postać Cieplińskiego odlano z brązu za kwotę 320 tys. zł. Jego projekt wykonał prof. Karol Badyna – artysta krakowski.

W sumie cała realizacja wyniosła ponad 900 tys. zł obejmując przygotowanie skweru.

Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonał były kapelan Armii Krajowej ks. Infułat Józef Sondej w towarzystwie członków rodzin Zrzeszenia WiN.

Kamień upamiętniający Marcin Borelowskiego, pseudonim „Lelewel”

Przy ulicy Krakowskiej od kilku już lat znajduje się kamień upamiętniający Marcina Borelowskiego, który ufundowany został przez rzeszowskich rzemieślników z okazji 120 rocznicy śmierci Borelowskiego (6 IX 1983 r.).

Początkowo kamień ten znajdował się obok dworca podmiejskiego przy ul. Borelowskiego. Jednak zaraz po tym jak powstała Galeria Rzeszów, tereny te zostały zabudowane, a kamień przeniesiono w inne miejsce.

Marcin Borelowski to działacz społeczny, który w 1858 roku zamieszkał w Rzeszowie i tutaj też otworzył swój warsztat blacharski. Cztery lata później przeniósł się do Warszawy, gdzie wraz z innymi działaczami społecznymi organizował manifestacje, które poprzedziły wybuch Powstania Styczniowego. Podczas walk dowodził oddziałami partyzantów, zdobył też stopień pułkownika. Zginął 6 września 1863 roku na Sowiej Górze, w bitwie pod Batorzem w Galicji.

Innym symbolem Lelewela znajdującym się w Rzeszowie jest pamiątkowa tablica na ścianie kamienicy przy ul. 3 Maja. Tablicę ufundowali również rzeszowscy rzemieślnicy w 1913 roku na 50-tą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Krzyż poświęcony „Ofiarom Komunizmu”

Na Placu Śreniawitów, obok zamku rzeszowskiego znajduje się pomnik (krzyż) upamiętniający ofiary komunizmu. Postawiony został za sprawą członków Konfederacji Polski Niepodległej oraz środowisk piłsudczyków. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie miało miejsce 16 września 1990 rok.

W rzeszowskim zamku, po II wojnie światowej znajdowało się więzienie, gdzie torturowano i mordowano więźniów politycznych oraz członków niepodległościowego podziemia. Więcej o tajemnicach zamku w Rzeszowie pisaliśmy w artykule Zamek Lubomirskich – Tajemnice zamku rzeszowskiego.

Pomnik Sybiraków

Pomnik Sybiraków to rzeźba z brązu przedstawiająca zesłańca idącego pod wiatr na ugiętych nogach, z trudem przemierzając kolejne zaspy śniegu. Ubrany w czapkę i płaszcz ściska różaniec w ręku modląc się o własny los.

Autorem rzeźby jest Jakub Ataman, natomiast wykonawcą Michał Batkiewicz – artysta rzeźbiarz z Pracowni Brązowniczej Art-Studio działającej w Szczyglicach pod Krakowem.

Pomnik został odsłonięty 17 września 2014 roku w Parku Sybiraków na rzeszowskim osiedlu Gen. Andersa. 15 granitowych śladów jakie zostawia za sobą Sybirak symbolizują miejsca gdzie zsyłani zostali Polacy. Na śladach widnieją napisy pojedynczych miejsc zsyłek znajdujących się na Syberii.

 • Archangielsk
 • Irkuck
 • Jakucja
 • Kazachstan
 • Kołyma
 • Kraj Ałtajski
 • Krasnojarsk
 • Magadan
 • Nowosybirsk
 • Omsk
 • Pietropawłowsk
 • Swierdłowsk
 • Tobolsk
 • Wierchojańsk
 • Workuta

Pomnik Tadeusza Nalepy

Słynny kompozytor, Ojciec Polskiego Bluesa, gitarzysta, wokalista, harmonijkarz, artysta który przez ponad 20 lat mieszkał w Rzeszowie. Mieszkał przy ulicy Hetmańskiej, a swój pierwszy z zespołem Blackout zagrał w rzeszowskim klubie „Łącznościowiec” we wrześniu w 1965 roku. Zmarł w 2007 roku.

Dwa lata po jego śmierci, 15 grudnia 2009 roku, w obecności władz Rzeszowa rodziny artysty i mieszkańców miasta, odsłonięty został jego pomnik, który na ulicy 3 Maja przypomina każdego dnia o jego artystycznej twórczości.

Rzeźba Tadeusza Nalepy wykonana została przez artystów z Krakowa: Agnieszkę Świerzowicz-Maślaniec i Marka Maślaniec, absolwentów krakowskiej ASP na Wydziale Rzeźby.

Pomnik przedstawia artystę idącego z rozwianymi włosami, niosącego gitarę w prawej ręce, w skórzanej kurtce, który ulicą 3 Maja zmierza w stronę Alei Pod Kasztanami.

Każdego roku w Rzeszowie organizowany jest festiwal muzyczny – Breakout Days, który przypomina mieszkańcom twórczość Tadeusza Nalepy oraz promuje jego muzykę oraz wybitną postać.

Rzeźba rzeszowskiego urwisa z procą

Dwunastoletni urwis z procą, a właściwie jego rzeźba stanęła obok biurowca firmy Elektromontaż 24 lipca 2014 roku. Autorem jest Krzysztof Brzuzana – rzeszowski rzeźbiarz, fundatorem firma Elektromontaż.

Skwer na którym stoi rzeźba łączy w sobie nowoczesność i niedawną historię. Oświetlany jest przez taką samą latarnię, która znajduje się w Amsterdamie, oświetlając podobny skwer.

Postać urwisa symbolizuje pokolenie nastolatków z lat 60-tych XX wieku, którzy rzeszowskim ulicom nadawali charakterystyczny styl.

Pomnik Jana Pakosławica

Jan Pakosławic, to dyplomata, rycerz ale przede wszystkim w historii zasłynął jako pierwszy właściciel Rzeszowa. Jego pomnik stanął obok zamku Lubomirskich na skwerze, w bliskim sąsiedztwie Alei Pod Kasztanami, 26 października 2014 roku.

Pomnik został zasponsorowany przez Andrzeja Bajora, natomiast zaprojektował i wykonał go rzeźbiarz z Rzeszowa Krzysztof Brzuzan.

Postać Pakosławica odlana z Brązu ma około 2 m wysokości. W prawej dłoni trzyma on akt lokacyjny, a w prawej miecz, który wbity jest w ziemię. Dookoła pomnika ułożono kostkę granitową.

Pomnik „Podwójnej krótkiej”

Obok hali sportowej na Podpromiu znajduje się charakterystyczny pomnik o ciekawej nazwie. Przedstawia zespół siatkarzy rozgrywający tzw. „podwójną krótką”, a więc ulubione zagranie Resovii z lat 70-tych.

Pomnik ten jest uhonorowaniem myśli szkoleniowej Jana Strzelczyka – trenera Resovii oraz zawodników.

Rzeźba wykonana jest z blachy ocynkowanej i ma ponad 3 m wysokości. Pomnik projektował artysta z Rzeszowa, Marcin Rut.

Pomnik płk. Łukasza Cieplińskiego

Drugi pomnik Łukasza Cieplińskiego znajduje się na terenie 3 Podkarpackiej Brygady Terytorialnej w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej. Jego uroczyste odsłonięcie odbyło się 26 listopada 2021 roku. Rzeźba przedstawia popiersie awansowanego pośmiertnie na stopień płk. Łukasza Cieplińskiego, odzianego w oficerską kurtkę munduru galowego Wojska Polskiego II RP. Popiersie umieszczone jest na cokole wykonanym z granitu, na którego ścianie zamieszczono odlany z brązu Krzyż Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz symbol 3 Podkarpackiej Obrony Terytorialnej wraz z tablicą memoriałową, na której zamieszczono cytat płk. Cieplińskiego.

Uroczyste odsłonięcie przebiegło w towarzystwie parlamentarzystów, władz miasta i województwa, przedstawicieli służb mundurowych oraz synowa z bratankiem. Poświęcenia dokonał biskup Jan Wątroba.

Pomnik Stanisława Nitki

W lutym 2004 roku na rzeszowskich Bulwarach, nieopodal kładki nad Wisłokiem postawiony został pomnik Stanisława Nitki, ostatniego z rzeszowskiej rodziny przewoźników. W latach 30-tych XX wieku rozpoczął on swoją działalność, w której własnym promem transportował mieszkańców Rzeszowa z jednego brzegu Wisłoka na drugi. Działał tak do połowy lat 80-tych.

Jego pomnik znajduje się w miejscu, gdzie swoja krypą codziennie pomagał rzeszowianom przedostać się na drugi brzeg rzeki.

Pomnik Smoleński

Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej odsłonięty został w Rzeszowie 13 grudnia 2015 roku przed Urzędem Marszałkowskim. Przedstawia on złamane skrzydło samolotu w pozycji pionowej. Na skrzydle wypisane zostały nazwiska wszystkich osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej 10. 04 2010 roku. Pomnik ma ponad 3 metry wysokości i został odlany z brązu.

Projekt pomnika wykonał rzeźbiarz prof. Karol Badyna, wykładowca na krakowskiej ASP im. Jana Matejki, a jego odlew przygotowała pracownia rzeźby z Krakowa.

Pomnik Jana Pawła II

Pomnik Jana Pawła II znajduje się w centralnej części Parku Papieskiego w Rzeszowie, dokładnie tam gdzie papież podczas swojej pielgrzymki spotkał się z wiernymi w czerwcu 1991 roku. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 2 czerwca 2021 roku.

Pomnik powstał za sprawą rzeszowskiego stowarzyszenia Lumen et Spes, które w swojej działalności ukierunkowane jest na dziedzictwo Jana Pawła II. Projekt wykonał rzeźbiarz Eliasz Dyrow, natomiast fundusze na realizację pomysłu przekazał samorząd miasta Rzeszów.

Pomnik Józefa Piłsudskiego na Kasztance

Pomnik Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, to dzieło krakowskiego artysty Władysława Dudka. Odsłonięty został w Święto Niepodległości 11 listopada 2019 roku, na placu Wolności. Plac ten przed Wojną nazwany był imieniem marszałka. Wystawny monument ma około 8 metrów wysokości z czego większość, bo aż 4,8 m stanowi jego brązowa rzeźba, w postaci marszałka Piłsudskiego na swojej klaczy, całość waży ponad 2,5 tony. Marszałek w prawej dłoni trzyma symbol władzy wojskowej czyli buławę, a lewą rękę wspiera na szabli.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.

Całkowity koszt wykonania tego pomnika wyniósł blisko 1 mln zł. Część środków na tę realizacje przekazało miasto, część marszałek województwa podkarpackiego, a resztę uzbierano podczas zbiórek publicznych.

Komentarze

Lublinianka
Czy na pewno chcesz zgłosić komentarz?
';
Tak
';
Nie
Zgłoszono komentarz
Ok
2023-01-14 09:07
Błąd w nazwisku Józefa Piłsudskiego. Szkoda, że opis pomników nie jest zilustrowany zdjęciem.
⤷ Odpowiedz
rzeszowpodkarpackie.com
Czy na pewno chcesz zgłosić komentarz?
';
Tak
';
Nie
Zgłoszono komentarz
Ok
2023-01-17 12:35
@Lublinianka Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Błąd poprawiono. Co do zdjęć, systematycznie je dodajemy. Będą także tutaj :)

Dodaj komentarz